องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพมีอะไรบ้าง

การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน 1 ฉบับ 3. สำเนาสมุดบัญชีผู้ลงทะเบียน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรสวัสดิการผู้ตาย (ถ้ามี) 1 ฉบับ 5.สำเนาผู้รับรองกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการ(ผู้ใหญ่บ้าน) 1 ฉบับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน อบต.ยม หรือโทร.054-705151 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณค่ะ

(โดย:นางลัดดา สมุทรประภูติ เขียนเมื่อ:11 กุมภาพันธ์ 2565)

สอบถามการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน 2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย/ธกส./ออมสิน) 3.สำเนาสูติบัตร (เด็กแรกเกิด) 4.สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก 6.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้านและสำเนาบัตรประจำตัวอสม.ประจำหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 054-705-151 (สำนักปลัด อบต.ยม) ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ

(โดย:นางสุเพียร คำแสน เขียนเมื่อ:10 กุมภาพันธ์ 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลยม