องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูลกรรม ประจำปี 2566 [25 มกราคม 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลยม ภายใต้โครงการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" [19 มกราคม 2566]
โครงการเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [22 ธันวาคม 2565]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [6 ธันวาคม 2565]
โครงการขยะเปียกลดโลก [30 พฤศจิกายน 2565]
ชี้แจงแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [25 พฤศจิกายน 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 (การแปรรูปไม้ไผ่-ชุดดริปกาแฟ) [21 กรกฎาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [15 มิถุนายน 2565]
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยาและสิ่งแวดล้อม อบต.ยม [6 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [25 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม