องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 596
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่1-10 (การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) [15 กันยายน 2564]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 [6 กันยายน 2564]
"เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจดูแล" [6 กรกฎาคม 2564]
โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพแผนชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน [29 มิถุนายน 2564]
โครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [10 มิถุนายน 2564]
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยม [8 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม [25 ธันวาคม 2563]
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 [18 พฤศจิกายน 2563]
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) [14 ตุลาคม 2563]
อบต.ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพร้าว จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [30 กันยายน 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน