องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175
เดือนนี้ 3,899
เดือนที่แล้ว 10,607
ทั้งหมด 53,647

camera_alt ภาพกิจกรรม
"เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจดูแล" [6 กรกฎาคม 2564]
โครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [10 มิถุนายน 2564]
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยม [8 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม [25 ธันวาคม 2563]
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 [18 พฤศจิกายน 2563]
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) [14 ตุลาคม 2563]
อบต.ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพร้าว จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [30 กันยายน 2563]
อบต.ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพร้าว จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [30 กันยายน 2563]
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม [30 กันยายน 2563]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 [28 กันยายน 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน