องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 080-133-6640
นายกฤษฎา สุยะตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 093-192-4472
นายธนากร ธนะตา
เลขานุการนายก อบต.ยม
โทร : 098-890-8068


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม