องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
8 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
8 ตุลาคม 2564
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
6 ตุลาคม 2564
photo ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
30 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพิเศษ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
17 กันยายน 2564
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
9 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 353
16 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
11 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 269
20 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 213
19 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 232
3 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 185
29 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
16 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 163
31 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
26 มีนาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-007 สายบ้านก๋ง - ห้วยช้างสั่น ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 74
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-009-010 ซอย 2 และซอย 3 จำนวน 2 จุด ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-001 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 104 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน