องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายธนา ไชยสลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin