องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขออนุญาติปลูกสร้างบ้านพักอาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน