องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขออนุญาติปลูกสร้างบ้านพักอาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม