องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file กำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม