ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง