ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8319 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง