ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กจ 6216 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง