ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงฝายนาโป่งพร้อมขุดร่องลำเหมือง บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 ต.ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง