ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บฉ 4767 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง