ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข 4812 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง