ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยม เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง