ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด (ป้ายชื่อพนักงานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง