ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด (ป้ายชื่อคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง