ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด (ป้ายชื่อพนักงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง