ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกรองแสงแดด (สแลน) พร้อมอุปกรณ์สนามเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง