ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็ดและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4812 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง