ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง