ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง