ชื่อเรื่อง : ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกรณี
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยม ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกรณี เป็นระยะเวลา 75 วัน ตั้งแต่วันท่ี่ 15 กุมภาพันะ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ตามประกาศจังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : aW8vWThWed22507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้