องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน นำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม