องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ร่วมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ของประชาชนบ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ต.ยม และบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม