องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
อบต.ยม ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม นายธนา ไชยสลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลยม และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น และหาแนวทางแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม