องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ชี้แจงแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยม ได้ชี้แจงแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลยม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม