องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10
รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนา ไชยสลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้เปิดงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 เพื่อให้ประชาชนในตำบลยมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นการร่วมคิดร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เพิ่มรายได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนได้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม