messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ และเพื่อฝึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจ
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม