องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการขยะเปียกลดโลก
รายละเอียด : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายธนา ไชยสลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.ยม กำนันตำบลยม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลก ในเขตพื้นที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยการสุ่มตรวจครั้วเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม