องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกฤษฎา สุยะตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ประธานในพิธีเปิดโครงการการเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับจากหน่วยงานรัฐ และสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ และให้ผู้ที่ย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยม
ผู้โพส : admin