องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : ส่งมอบการปรับปรุงบ้านนางบุญมา ราชแก้ว ม.2 และนายดวง คำแสน ม. 9 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม