messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
การติดตามประเมินผลแผน ประจำปี2560 องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 / 2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม