องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่องกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจ เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1